Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Ἅγιος Δημήτριος ὁ Μυροβλύτης