Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2014

Ζωντάνεψε ἡ εἰκόνα τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ μπροστά μου!


Ἕνα ἄλλο θαυμαστὸ περιστατικὸ , ποὺ δείχνει πόσο ζωντανὴ εἶναι παρουσία τοῦ Ἀρχαγγέλου  Μιχαὴλ , εἶναι καὶ τὸ ἀκόλουθο:

Ἕνα ἀνδρόγυνο προχωρημένης ἡλικίας ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκη, στολισμένο μὲ εὐλάβεια καὶ θεοσέβεια, ἦρθαν καὶ προσκύνησαν τὸν Ἰούλιο τοῦ 2008 τὴν Παναγία μας. Στὴν μετέπειτα συζήτηση ὁ ἡλικιωμένος κύριος εἶπε τὰ ἑξῆς ἐντυπωσιακά.

“Ένα καλοκαίρι ἐγὼ πῆγα κοντὰ σ’ ἕναν Γέροντα ποὺ ἀσκεῖται σ’ ἕνα μοναστήρι τῆς Μυτιλήνης καὶ μ’ ἔμαθε νὰ προσεύχομαι. Μ’ ἔμαθε ὅλες τὶς προσευχὲς καὶ ἐπειδὴ τοῦ εἶπα πὼς θὰ πάω νὰ προσκυνήσω καὶ τὸν Ἀρχάγγελο Μιχαὴλ στὸ Μανταμάδο, μ’ ἔβαλε καὶ ἔμαθα τὸ ἀπολυτίκιό του, “Ὅπου ἐπισκιάσει ἡ Χάρις σου, Ἀρχάγγελε…”

Ὁ γυιός μου ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ὑπηρετοῦσε στρατιώτης στὴν Μυτιλήνη. ¨Ήθελε ἕξι μῆνες γιὰ νὰ τελειώσει. Τότε παρουσιάστηκε μιὰ θέση σὲ μία μεγάλη ἑταιρεία ἠλεκτρικῶν συσκευῶν. Ἀλλὰ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ περιμένει ἡ θέση ἕξι μῆνες κενή. Ἐγὼ ὅμως πίστευα πὼς ὁ Ἀρχάγγελος θὰ βοηθήσει!

Πρέπει ὅμως νὰ ὁμολογήσω πὼς παλιότερα ἤμουν πολὺ δύσπιστος. Μοῦ ἔλεγε ἡ μητέρα μου:

- Παιδάκι μου, μὴν εἶσαι δύσπιστος. Ὅταν οἱ Βούλγαροι ἀπαγόρευαν νὰ λειτουργήσουμε ἕνα ἐκκλησάκι τῶν ἁγίων Ἀναργύρων στὴν γιορτή τους, οἱ ἅγιοι δάκρυσαν. Ἐγώ, μὲ τὸ χέρι μου, μὲ τὸ δάχτυλό μου σκούπισα τὸ δάκρυ τους ἀπὸ τὴν εἰκόνα!

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ὅμως αὐτὴ ποὺ πῆγα νὰ προσκυνήσω τὸν ἀρχάγγελο καὶ νὰ προσευχηθῶ γιὰ τὸν γυιό μου, ὅλα ἄλλαξαν.

Ἐνῶ ἤμουν γονατιστός, μπροστὰ στὴν εἰκόνα του καὶ τοῦ ἔλεγα “κᾶνε κάτι, Ἀρχάγγελε, νὰ τακτοποιηθεῖ τὸ παιδί μου, νὰ πάρει τὴ θέση αὐτή”, μετὰ σηκώθηκα γιὰ ἀσπαστῶ τὴν εἰκόνα του. Καθὼς τὸ βλέμμα μου ἔπεσε στὸ πρόσωπό του, ταράχτηκα καὶ συγκινήθηκα μαζί. Ἡ εἰκόνα εἶχε ζωντανέψει μπροστά μου! Τὰ μάτια τοῦ ἀνοιγόκλειναν καὶ τὰ χείλη τοῦ ἐκινοῦντο!

Αὐθόρμητα φώναξα τὴν γυναίκα μου ποὺ ἦταν ἐκεῖ κοντά. Ἀλλὰ ὥσπου νὰ ἔρθη ἐκείνη, δὲν εἶδε τίποτε.

Ἀπὸ τότε κοιτάω μὲ δέος τὴν κάθε εἰκόνα. Ὅταν θέλει ὁ Θεός, κι αὐτὲς ζωντανεύουν!

Ὅσο γιὰ τὴν θέση στὴν ἑταιρεία, κατὰ θαυμαστὸ τρόπο κρατήθηκε κενὴ γιὰ ἕξι μῆνες καὶ τὴν πῆρε  ὁ γυιός μου!”

“τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῶ ἐστιν”

( Λουκ. 18, 27 )

Ἃς εἶναι δοξασμένος εἰς τοὺς αἰῶνες.

Πηγή: Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, Οὐράνια μηνύματα Θαυμαστὰ γεγονότα» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΡΝΑΚΟΒΑΣ ΔΩΡΙΔΑ 2009, Εἰς δόξαν Θεοῦ, Λόγια τοῦ ἀέρα