Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Ἰωάννης Καποδίστριας ὁ Ἅγιος της πολιτικῆς

 

Βίντεο ποῦ προβλήθηκε κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης τοῦ Ἑλληνορωσικοῦ Συνδέσμου Φιλίας Νομοῦ Καρδίτσας μὲ θέμα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΦΙΛΙΑ τὴν Κυριακὴ 2-12-2012