Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Ποιὸς εἶναι τέλειος; Ἕνα video ἀνθρωπιᾶς ποῦ συγκλονίζει!

 

Ἕνα ἐξαιρετικὸ βίντεο κάνει θραύση τὶς τελευταῖες ἡμέρες στὸ διαδίκτυο, βάζοντας κάποιους σοβαροὺς προβληματισμοὺς στὸ τραπέζι: Τί πραγματικὰ σημαίνει ὀμορφιά, πόσο ρατσιστὲς εἴμαστε ἀπέναντί σε ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, τί συμβαίνει ὅταν τὰ ταμποὺ σπᾶνε; Δεῖτε πῶς μιὰ ὁμάδα ποῦ στηρίζει τὰ δικαιώματα τῶν ἀτόμων μὲ ἀναπηρία ἀρθρώνει λόγο μέσα ἀπὸ ἕνα συγκλονιστικὸ project μὲ τίτλο «Γιατί ποιὸς εἶναι τέλειος; Ἐλᾶτε πιὸ κοντά!».

Ἡ ἑλβετικὴ ὀργάνωση Pro Infirmis ἀποφάσισε νὰ βγάλει πρὸς τὰ ἔξω ἕνα θέμα ταμπού. Δημιούργησε ἕνα πραγματικὰ συγκλονιστικὸ βίντεο ποὺ μέχρι τώρα ἔχει τεράστιο ἀντίκτυπο στὸ internet. Μποροῦν τὰ ἄτομα μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες νὰ γίνουν πρότυπα ὀμορφιᾶς καὶ πόσο μικροσκοπικὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν παρουσία τοὺς μέσα στὸ κοινωνικὸ περιβάλλον; Δεῖτε τὸ βίντεο καὶ βγάλτε τὰ συμπεράσματά σας!
 
Πηγή: Διακόνημα