Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

Εἶδαν τὸν Πάπα νὰ τὸν σέρνουν δαιμόνια