Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013

Ἡ ψυχὴ ἔχει ἀνάγκη νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Δημιουργό της
Κάτι θὰ συμβεῖ στὴ ζωή σου καὶ θὰ ἀλλάξεις. Εἴτε ἕνα θαῦμα, εἴτε ἡ θέα ἑνὸς δαιμονισμένου ἀνθρώπου, εἴτε εὐεργετώντας αὐτὸν ποὺ σὲ ἀδίκησε, εἴτε ὑπομένοντας πόνους καὶ βάσανα ἀγγόγυστα, εἴτε ὑπακούοντας στὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ ἑκούσια.

Καὶ ἐκεῖ ποὺ δὲν πατοῦσες ποτέ σου τὸ πόδι στὴν ἐκκλησία θὰ ἀνυπομονεῖς νὰ ἔλθει ἡ Κυριακὴ νὰ τρέξεις μόλις ἀνοίξει ἡ ἐκκλησία μὲ ἕνα κομποσχοίνι στὸ χέρι καὶ δὲν θὰ φεύγεις παρὰ μόνο ἀφοῦ πεῖ ὁ παπὰς τὸ «Δὶ’ εὐχῶν..» Καὶ θὰ ἀναρωτιέσαι τί σου συμβαίνει, τί εἶναι αὐτὸ ποῦ ἄλλαξε μέσα σου;

Μὰ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ μόνο ἡ ἀνάγκη τῆς ψυχῆς σου ποὺ ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν Δημιουργό της. Διότι ἔχουμε καὶ ψυχὴ καὶ ἡ ψυχὴ ἔχει τὶς  ανάγκες της !