Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013

Ποίημα για την Παναγία την Μυροβλίτισα


Ψάλατε ψάλατε ἀδελφοί
τήν τρισευλογημένη.
Εἶναι ἡ Μυροβλίτισα
στά κόκκινα ντυμένη.

Τό μύρο φέρνει ἐξ’ οὐρανοῦ
τό στέλνει ὁ Πατέρας,
τό φέρνει ἡ Μυροβλίτισα
σάν Ἁγία Περιστέρα.


Γιά νά μυράνει ὅλους μας
ποῦ μᾶς πονεῖ ἡ καρδιά μας,
καί νά μᾶς σώσει ἀδελφοί
ἀπό τά βάσανά μας.

Μύρανε πρῶτα τήν ψυχή
καί ὕστερα τό σῶμα,
μύρανε Μυροβλίτισα
καί ὅλη μας τή χώρα.

Ἤθελα Μυροβλίτισα
κι ἐγώ νά σέ ὑμνήσω,
γιά τό καλό πού μου κάνες
πῶς νά σ’ εὐχαριστήσω.

Ἐγιάτρψες τά μάτια μου
γιᾶνε καί τήν καρδιά μου.
Φώτισε Παναγία μου
κι ἐμένα τά παιδιά μου.

Ψάλατε ψάλατε ἀδελφοί
τήν τρισευλογημένη.
Εἶναι ἡ Μυροβλίτισα
στά μύρα φορτωμένη.

Σέ προσκυνοῦμε ὅλοι μας
καί σέ παρακαλοῦμε,
ἀπόψε Μυροβλίτισα
τά μύρα σου νά βροῦμε.

Ἀμήν, Ἀμήν, Ἀμήν…