Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2013

Ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Εὐαγγελίου


Ἀπὸ τὸ Γεροντικὸ

Ἐπισκέφθηκαν κάποιοι ἀδελφοὶ τὸν ἀββᾶ Ἀντώνιο καὶ τοῦ λένε
-Πὲς μᾶς ἕνα λόγο, πῶς νὰ σωθοῦμε;
Καὶ ὁ γέροντας τοὺς ἀπάντησε
-Ἀκούσατε τὴν Ἁγία Γραφή; Αὐτὸ σας ἀρκεῖ.
Ἐκεῖνοι ὅμως τοῦ εἶπαν
-Θέλουμε ν’ἀκούσουμε κι ἀπὸ σένα μιὰ συμβουλή, πατέρα.
Ὁ γέροντας λοιπὸν τοὺς ἀπάντησε
-Λέει τὸ Εὐαγγέλιο, ἂν κάποιος σὲ κτυπήσει στὴ δεξιὰ πλευρὰ γύρισε νὰ σὲ κτυπήσει καὶ στὴν ἄλλη.

Ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν
-Αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε.
Τοὺς λέει ὁ γέροντας
-Ἂν δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ γυρίσετε καὶ τὴν ἄλλη πλευρά, τουλάχιστον ὑπομείνετε τὸ ἕνα χτύπημα.
Ἐκεῖνοι τοῦ ἀπαντοῦν
-Οὔτε αὐτὸ τὸ μποροῦμε.
Καὶ ὁ γέροντας λέει
-Ἂν οὔτε αὐτὸ δὲν μπορεῖτε, τότε μὴν ἀνταποδώσετε τὸ χτύπημα.
Ἐκεῖνοι πάλι τοῦ ἀπάντησαν
-Οὔτε αὐτὸ τὸ μποροῦμε.
Τότε ὁ γέροντας λέει στὸν μαθητή του.
-Φτιάξε τοὺς λίγο τραχανά, γιατί εἶναι ἄρρωστοι.
Καὶ σ’ἐκείνους εἶπε
-Ἂν δὲν μπορεῖτε αὐτὸ καὶ δὲν θέλετε τὸ ἄλλο, τί νὰ σᾶς κάνω;
Χρειάζεται προσευχή.

Πηγή: Ἡσυχαστήριο Ἁγίας Τριάδος