Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013

Ἀγάπησε τὸν Θεὸ καὶ βάλε στὴν ψυχή σου τὸν Παράδεισο!


Κάθε μέρα θεώρησε τὴν σὰν τὴν τελευταία της ζωῆς σου καὶ πέρασε τὴν μὲ ἐγκράτεια, μὲ φόβο Θεοῦ, προετοιμαζόμενος γιὰ τὴ φοβερὴ ἀπολογία, γιὰ ὅλη τὴ ζωή σου καὶ ὅλες τὶς ἁμαρτίες σου. Κάθε ἔργο σου ἁγίασέ το μὲ τὴν προσευχή, μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ. Θυμήσου ἐκεῖνο ποὺ εἰπώθηκε: «Χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».

Ἀγάπησε πολὺ τὸν Θεὸ καὶ βάλε στὴν ψυχή σου τὸν Παράδεισο. Ἀγάπησε τοὺς πλησίον στὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ, σὰν τέκνα τοῦ θεοῦ, ἀρνούμενος τὸν ἑαυτό σου σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ καὶ ὅλοι θὰ εἶναι φίλοι σου. Ὅποιος ἀγαπᾶ τὸν ἑαυτό του, ἐκεῖνος δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπᾶ τὸν Θεὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ὑπηρετήσει τὸν πλησίον του μὲ αὐταπάρνηση.

Ὅλες οἱ ἁμαρτίες προέρχονται ἀπὸ τὴν ἀγάπη στὸν ἑαυτό μας. Ἀρχὴ κάθε καλοῦ εἶναι νὰ ἀρνηθεῖς τὸν ἑαυτό σου, νὰ σταυρώσεις τὴ σάρκα μὲ τὰ πάθη, νὰ ὑπομείνεις τὶς θλίψεις, τὶς προσβολὲς καὶ τὶς συμφορές. Οἱ ἁμαρτίες καθαρίζονται μὲ τὴ μετάνοια, τὰ δάκρυα καὶ τὴν ὑπομονὴ στὶς ἀδικίες «ἐν πνεύματι πραότητος». Γι’ αὐτὸ μὴ κάμπτεσαι ἀπὸ τὶς ἀδικίες, μὴ στερεῖς τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὰ στεφάνια, μὴ φεύγεις ἀπὸ τὴ θεραπεία τῆς ψυχῆς σου. Ὅποιος δικαιολογεῖται καὶ προσπαθεῖ νὰ ἀποδείξει τὸ δίκιο του καὶ τὴν ἀθωότητά του, ἴσως μπορέσει νὰ βρεῖ αὐτὸ τὸ δίκιο. Ὅποιος ἀναζητεῖ ἠρεμία, σ’ αὐτὸν δὲν μπορεῖ νὰ παραμείνει τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιο. Ὅπου θλίψη, ἐκεῖ καὶ ὁ Θεός.

Ἡ κυριότερη θυσία στὸν Θεὸ εἶναι «πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει». Ἡ ταπείνωση ἀποκτᾶται μὲ βαριοὺς κόπους, μὲ ὑπομονὴ στὴ δυστυχία, στὶς ἀρρώστιες, στὶς ἀδικίες καὶ τὴ φτώχεια. Ὑπομένοντας ἐξωτερικὰ τὶς θλίψεις, στὴν ψυχὴ θὰ ἔχεις παρηγοριὰ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Τὸ νὰ δείχνεις ἀγάπη στὸν πλησίον , νὰ τὸν διακονεῖς, εἶναι ἀνώτερο ἀπὸ τὸν κανόνα τῆς προσευχῆς καὶ τὶς μετάνοιες. Ἀκολουθεῖς τοὺς λογισμούς; Ἐδῶ βρίσκεται ἡ ἀρχὴ τῆς ἁμαρτίας. Κάθε ὑπηρεσία κᾶνε τὴν ὡς διακόνημα ἀπὸ τὸν Θεό, χωρὶς γογγυσμό. Ἀγάπησε πολὺ τὴν προσευχή, τὴ νηστεία, τὴν εὐσπλαχνία . Αὐτὰ ἀνοίγουν τοὺς οὐρανούς.

Κανένα μὴν κατακρίνεις καὶ δὲν θὰ κατακριθεῖς . Κρίνοντας τὸν πλησίον σου, διαγράφεις τὸν ἑαυτό σου ἀπὸ τὸ Βιβλίο τῆς Ζωῆς καὶ δὲν βλέπεις τὶς ἁμαρτίες σου, γιατί τὶς κρύβει ὁ διάβολος. Συχνὰ νήστευε, μελέτα τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ πνευματικὰ βιβλία γιατί σ’ αὐτὰ βρίσκεται ἡ πηγὴ τῆς ζώσης πίστεως. Νὰ ἔχεις πνευματικὸ καθοδηγητή, νὰ ἀγαπᾶς τὴν ἀποκάλυψη τῶν λογισμῶν σου καὶ τότε ἄνετα θὰ ἀποκτήσεις τὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.

Πηγή: Ἀπὸ τὸ βιβλίο: Στάρετς Σάββας ὁ Παρηγορητής, ἔκδ. Ἀθως , Ἡ ἀγάπη πάντα ἐλπίζει