Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021

Ἡ πρόνοια τῶν παιδιῶν γιά τούς γονεῖς


"Ἡ πρόνοια, πού διακρίνει τούς πελαργούς γιά τούς γερασμένους, πρέπει νά γίνει παράδειγμα στά παιδιά μας, ἐάν θέλουν ν’ ἀγαποῦν τούς γονεῖς τους. Διότι κανείς δέν πρέπει νά παρουσιάζει ἔλλειμμα φρόνησης, γιά νά θεωρηθεῖ ἄξιος ντροπῆς καί νά μήν μπορεῖ ὡς πρός τήν ἀρετή ἀπό τ’ ἄλογα πτηνά.

Ἐκεῖνοι τόν πατέρα τους, πού ἀπό τά γηρατειά δέν μπορεῖ νά πετάξει λόγω τῆς παύσεως τῶν πτερῶν, τόν βάζουν στή μέση καί σχηματίζοντας κύκλο τόν ζεσταίνουν, καί τοῦ προσφέρουν ἄφθονη τροφή, καί τή δυνατή βοήθεια κατά τήν πτήση μέ τίς πτέρουγές τους, ἕνας ἀπό τά δεξιά κι ἕνας ἀπό τ’ ἀριστερά. Κι αὐτό ἔχει γίνει ξακουστό, οὕτως ὥστε τήν ἀντίδοση τῶν εὐεργετημάτων μερικοί τήν ὀνομάζουν ἀντιπελάργωση."

Μ. Βασιλείου, Λόγος εἰς τήν ἑξαήμερον