Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021

Γιὰ λοῦσα ἤλθαμε δωπέρα;

 

vasileias venizelos 01  

Γιὰ λοῦσα ἤλθαμε δωπέρα;

Ὅταν κἄποτε ὁ Πρωθυπουργὸς κ. Βενιζέλος ἔτρεξε στὸ στρατόπεδο γιὰ νὰ συναντήσῃ τὸν Βασιλέα καὶ συννενοηθῇ μαζί του γιὰ κἄποια φλέγοντα ζητήματα, ἡ συνέντευξις αὐτὴ Πρωθυπουργοῦ καὶ Βασιλέως, ἐλλείψει χώρου, ἔγεινε μέσα σ’ ἕνα βαγόνι σιδηροδρόμου κοντὰ στὸν σταθμὸ τοῦ Δεμὶρ– Ἱσσάρ. Ἐνῷ συνωμίλουν καὶ ὁ κ. Βενιζέλος ἀντελήφθη πῶς τὸ ὑπόδημα τοῦ Βασιλέως ἦταν τρύπιο σὲ βαθμὸ ποῦ κόντευε νὰ προβάλῃ ὁ βασιλικὸς δάκτυλος.

Μὰ… Μεγαλειότατε, παρετήρησε διακόπτων ὁ κ. Πρωθυπουργός, ἐγκαταλείψατε τὸν ἑαυτόν σας ὅλως διόλου…

Και ὁ Βασιλεὺς χαμογελῶν:

Γιὰ λοῦσα ἤλθαμε δωπέρα, κ. Πρωθυπουργέ;…

 

Πηγή: (Ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸ περιοδικό, Τὰ πολεμικὰ ἀνέκδοτά του Βασιλέως μας, Ἀθῆναι, Καταστήματα «Ἀκροπόλεως» Βλ. Γαβριηλίδου, 1913, σελ 39 – 40), Τράπεζα Ιδεών