Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων: Σχολικά Προγράμματα Σεξουαλικής Εκπαίδευσης στις ΗΠΑ

acpeds logo 03


Μια κριτική θεώρηση των προγραμμάτων από το «American College of Pediatricians» – Σεπτέμβριος 2018

Περίληψη:

Τα Συμπεριληπτικά  (Ολοκληρωμένα) Σχολικά Προγράμματα  Σεξουαλικής Αγωγής, (CSE) επιδιώκουν να εκπληρώσουν ένα δευτερεύοντα στόχο για τη δημόσια υγεία, τη Μείωση του Κινδύνου. Τα CSE προγράμματα  στα σχολεία της Αμερικής δεν έχουν δείξει μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα ως προς την αύξηση της σεξουαλικής αποχής και της εγκράτειας στους εφήβους, ούτε έχει  αποδειχθεί ότι αυξάνουν  μακροπρόθεσμα την χρήση του προφυλακτικού ούτε  και τη χρήση των αντισυλληπτικών μεταξύ των σεξουαλικά ενεργών νέων. Αντιθέτως τα σχολικά προγράμματα Αποφυγής του Σεξουαλικού Κινδύνου (SRA), τα οποία είναι παραδοσιακά γνωστά και ως Εκπαίδευση των μαθητών στην Αποχή και την Εγκράτεια, επικεντρώνονται στον πρωταρχικό στόχο της δημόσιας υγείας, την Πρόληψη του Κινδύνου και έχοντας αυτό το στόχο, επιδιώκουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας για όλους τους μαθητές. Τα προγράμματα Εγκράτειας (SRA), όπου εφαρμόζονται στα σχολεία έχουν αποδειχθεί ότι καθυστερούν σημαντικά την έναρξη του σεξουαλικής δραστηριότητας μεταξύ των εφήβων χωρίς να μειώνεται η χρήση προφυλακτικών μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη αρχίσει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Το Αμερικανικό Κολλέγιο Παιδιάτρων συνιστά επομένως την υιοθέτηση προγραμμάτων αποφυγής σεξουαλικού κινδύνου (SRA) από όλα τα σχολεία, αντί των προγραμμάτων που περιγράφονται ως Συμπεριληπτική–Ολοκληρωμένη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση (CSE).

Διαβάστε περισσότερα »