Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2019

Ἱεροὶ κανόνες


Ὁ Γέροντας Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ἕνας σύγχρονος ὅσιος πατήρ, ὑπῆρξε κατὰ κοινὴ ὁμολογία ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους θεολόγους καὶ Κανονολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς ἐποχῆς μας.
Τὸν συμβουλεύονταν ἀκόμα καὶ οἱ Ἐπίσκοποι. Ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μᾶς ἦταν μεγάλη. Πολλοὶ τὸν κατηγόρησαν γιὰ αὐτό, ὅμως τὰ ἱστορικὰ γεγονότα καὶ ἡ ἐνάρετη ζωὴ τοῦ ἀπέδειξε πόσο δίκιο εἶχε.
Πάντοτε διεκήρυττε πὼς οἱ Ι. Κανόνες εἶναι καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ παρέκκλιση ἀπὸ Αὐτοὺς δὲν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ ὡς πράξη ἀγάπης (ὅπως φωνασκοῦν ξεδιάντροπα ὁρισμένοι).
Οἱ Ἅγιοι εἶχαν λιγότερη ἀγάπη ἀπὸ ἐμᾶς (φεῦ! τῆς βλασφημίας); Ὁ Γέρων Ἐπιφάνιος μήπως ἦταν σκληρόκαρδος; Τὰ παρακάτω κείμενα ἀποδεικνύει ὄχι μόνο τὴν ἀκριβῆ του στάση ἔναντί των Κανόνων ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλη του ἀγάπη πρὸς κάθε ἄνθρωπο, ὅ,τι καὶ ἂν πρέσβευε.
Πρέπει νὰ καταλάβουμε- ἂν θέλουμε νὰ λεγόμαστε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ- καὶ νὰ ξεχωρίζουμε τὴν πραγματικὴ ἀγάπη ἀπὸ τὴν κίβδηλη ἁβροφροσύνη. Ἡ πρώτη μπορεῖ στὴν ἀρχὴ νὰ πονέσει ἀλλὰ πάντα ὠφελεῖ καὶ ἔχει βάθος. Ἡ δεύτερη μπορεῖ νὰ ἔχει ἀρχικὰ μιὰ ρηχὴ ἄνεση ἀλλὰ ὁδηγεῖ στὴν κόλαση.
…Ἐπισκέφθηκε κάποτε τὸ Μαναστήρι ἕνας Κόπτης Θεολόγος*. Στὴ συζήτηση, τὴν ὁποία εἶχε μὲ τὸν Γέροντα, αὐτὸς τοῦ εὐχήθηκε νὰ τὸν ὁδηγήσει ὁ Θεὸς στὴν Ὀρθοδοξία.
Ἐπειδὴ ὅμως οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἀπαγορεύουν τὴ συμπροσευχὴ μὲ αἱρετικούς, ὁ Γέροντας δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ παρακολουθεῖ τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὸν Ναό, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ἀρχονταρίκη, τὸ ὁποῖο βρίσκεται δίπλα σ’ αὐτόν. Θυμᾶμαι, ἀναφέρει ὁ διασώσας τὸ περιστατικό, ὅτι μεταξὺ ἄλλων εἶπε:
- Στὴ ζωή μου δὲν ἔχω νὰ ἐπιδείξω τίποτε καλό, πιστεύω ὅμως ὅτι οἱ ἱεροὶ Κανόνες θὰ ἀπολογηθοῦν ὑπὲρ ἐμοῦ στὸν Θεό.
Ὅταν ὁ ἑτερόδοξος ἐπισκέπτης ἐπρόκειτο νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὸ Μοναστήρι, ὁ Γέροντας τὸν χαιρέτησε μὲ πολλὴ ταπείνωση καὶ τοῦ ἔβαλε μετάνοια λέγοντας:
- Παιδί μου, ἄν σου ἔδωσα τὴν ἐντύπωση ὅτι ἔχω προσωπικὰ μαζί σου, συγχώρεσε μέ. Ἡ συμπεριφορά μου δὲν εἶχε καμιὰ ἀντιπάθεια στὸ πρόσωπό σου, ἀλλὰ ἔτσι μου ἐπέβαλλαν οἱ ἱεροὶ Κανόνες.
Δεύτερο ἀπόσπασμα
- ­Πάτερ, ἀπολυτοποιεῖτε τοὺς ἱεροὺς Κανόνες!
- Μπορῶ, παιδί μου νὰ μὴν τοὺς ἀπολυτοποιῶ, ἀφοῦ εἶναι καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος; Στὸν ἃ΄ Κανόνα τῆς Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναφέρεται ὁλοκάθαρα ὅτι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ποὺ θέσπισαν τοὺς ἱεροὺς Κανόνες, ὅπως καὶ οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι «ἐξ ἑνὸς ἅπαντες καὶ τοῦ αὐτοῦ Πνεύματος αὐγασθέντες, ὤρισαν τὰ συμφέροντα». Ποιὸς εἶμαι, λοιπόν, ἐγὼ νὰ τοὺς σχετικοποιῶ;»
Τρίτο ἀπόσπασμα
- Πάτερ, μὲ τὴν προσκόλλησή σας στοὺς ἱεροὺς Κανόνες καταντᾶτε νομικιστής!
- Ὄχι παιδί μου! Σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅμως, ὅπου πολλοὶ ἐφευρίσκουν διάφορες προφάσεις γιὰ νὰ πετάξουν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων τους καρποὺς αὐτοὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐγὼ ἐπιμένω νὰ στέκομαι μὲ ἀπόλυτο σεβασμὸ μπροστὰ σ’ Αὐτὸ καὶ τοὺς θεοφόρους Πατέρες ποὺ θεσμοθέτησαν τὰ κελεύσματά Του. Μ’ αὐτὴ τὴν ἔννοια, ἂν θέλεις, εἶμαι νομικιστής!
Τέταρτο ἀπόσπασμα
- Πάτερ, εἰαι γνωστὸ ὅτι εἶστε αὐστηρὰ προσηλωμένος στὴν πιστὴ τήρηση τῶν ἱερῶν Κανόνων γιὰ τὴν ἐπίλυση ὅλων των ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων καὶ μ’ αὐτὸ τὸ πνεῦμα γράφετε τὰ κείμενά σας. Μήπως ἔχετε μετανιώσει ποτὲ γιὰ τὶς θέσεις τὶς ὁποῖες πήρατε, βλέποντας τὶς μετέπειτα ἐξελίξεις τῶν πραγμάτων;
- Ὄχι, καλό μου παιδί. Οὔτε κατὰ διάνοιαν. Καὶ τώρα νὰ ἔγραφα γιὰ τὰ θέματα, τὰ ἴδια πράγματα θὰ ἔγραφα καὶ τὴν ἴδια στάση θὰ τηροῦσα. Ποτὲ στὴ ζωή μου δὲν μετανοιωσα, ἐπειδὴ πῆρα τὴ θέση τὴν ὁποία ὑπαγόρευαν οἱ ἱεροὶ Κανόνες. Γιὰ πολλὰ ἄλλα μετανοιώνουμε ὅλοι πικρά. γιὰ τὴν τήρηση τῶν Κανόνων, ὄχι!

*Οἱ Κόπτες εἶναι Μονοφυσίτες αἱρετικοὶ καταδικασμένοι ἀπὸ τὴν 4η Οἰκουμενικὴ σύνοδο.

Πηγή: Ἐκ τοῦ βιβλίου: Ὑποθῆκες Ζωῆς, Ἀναβάσεις