Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

Οἱ γκρίνιες τῶν γονιῶν καί τά παιδιά- Γέροντα, οἱ γονεῖς μου ὅλο γκρινιάζουν καί πλέον δέν τούς ὑποφέρω μέσα στό σπίτι τί νά κάνω;
- Βρέ εὐλογημένε , ἐσύ ὅταν ἤσουν στήν κούνια, μέρα νύχτα γκρίνιαζες.

Ἐκεῖνοι, τότε, σ΄ἔπαιρναν στήν ἀγκαλιά τους καί σ΄ἕσφιγγαν γεμάτοι στοργή καί ἀγάπη.

Θά σοῦ ἄρεσε τότε ἐσένα νά προβληματιζόντουσαν κι ἐκεῖνοι -ὅπως ἐσύ τώρα- καί νά σκεφτόντουσαν μήπως θά ἔπρεπε νά σέ στείλουν σέ κανένα ἵδρυμα γιά νά ἡσυχάσουν;

Ἡ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ σου δίνει τώρα τήν δυνατότητα νά ξεχρεώσεις λίγο ἀπό τό χρέος πρός τούς γονεῖς σου μέ τήν ἀνάλογη ἐκ μέρους σου συμπεριφορά, πού εἶχαν παλαότερα κι ἐκεῖνοι γιά σένα.

Ἀπό τό βιβλίο "Σκεῦος Ἐκλογῆς".
Γέροντα Παισιος