Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του EssexΚύριε, ασθενής ειμί.
Συ οίδας τούτο.
Μη υπερίδης με.
Μη αποστής απ εμού
εν τη πτώση μου.
Γενού εγγύς εμού,
του μηδαμινού,
αλλά διψώντος σε.
Σκήνωσον συ αυτός εν εμοί
παν ότι ενετείλω ημιν,
εν αγάπη ασαλεύτω
εις αιώνας αιώνων.