Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Τα τρία ΟΧΙ του Αρχιεπίσκοπου Χρύσανθου


Τό ΟΧΙ τοῦ Ἰωάννου Μεταξά καί τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ κατά τοῦ αὐθάδους Μουσσολίνι ἦταν μόνον ἡ ἀρχή.

Ἀκολούθησαν πολλά ΟΧΙ ἀπό ἐπώνυμα πρόσωπα καί ἀπό ἁπλούς Ἕλληνες ἀγωνιστές.

Μία μορφή πού δέν προβάλλεται ὅσο θά ἔπρεπε ἀπό τά σχολικά βιβλία καί τίς τηλεοράσεις ὑπῆρξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος, ὁ ὁποῖος κράτησε στάση ἐθνικῶς ἀξιοπρεπῆ, ὅπως ἁρμόζει σέ Ὀρθόδοξο Ἕλληνα Ἱεράρχη.

Ἅς θυμηθοῦμε τά τρία ΟΧΙ πού ἐξεστόμισε κατά τήν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν στήν Ἀθήνα.

Ὁ Χρύσανθος Φιλιππίδης γεννήθηκε στήν Κομοτηνή καί σέ ἡλικία 32 ἐτῶν ἐξελέγη Μητροπολίτης Τραπεζοῦντος τοῦ Πόντου. Μετά τή σφαγή τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ ἀπό τούς Τούρκους ἦλθε στήν Ἀθήνα καί ὁρίσθηκε ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Μέ σπουδές στή Χάλκη καί σέ ξένα πανεπιστήμια ἐκλέγεται τό 1938 Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος. Τόν ἀγώνα τῶν στρατιωτῶν μας στά βουνά τῆς Βορείου Ἠπείρου στήριξε καί ὁ ἴδιος καί ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος μέ κάθε τρόπο, ἠθικό καί ὑλικό.

Στίς 27 Ἀπριλίου 1941 οἱ Γερμανοί εἰσῆλθαν στήν Ἀθήνα ὡς κατακτητές. Ὁ Χρύσανθος ἐκλήθη νά μετάσχει τῆς ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία θά παρέδιδε ἐπισήμως τήν πόλη στόν Γερμανό Διοικητή. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνήθηκε καί ἀπήντησε: «Οἱ Ἕλληνες Ἱεράρχες δέν παραδίδουν τάς πόλεις εἰς τόν ἐχθρόν, ἀλλά καθῆκον τῶν εἶναι νά ἐργασθοῦν διά τήν ἀπελευθέρωσιν αὐτῶν». Ἦταν τό πρῶτο ΟΧΙ τοῦ Χρυσάνθου.

Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων τόν εἰδοποίησε ὅτι θά τελεσθεῖ Δοξολογία στόν Μητροπολιτικό Ναό κά τόν καλοῦσαν νά προσέλθει. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀρνήθηκε καί πάλι λέγοντας: «Δοξολογία δέν ἔχει θέσιν ἐπί τῇ ὑποδουλώσει τῆς Πατρίδος μας. Ἡ ὥρα τῆς Δοξολογίας θά εἶναι ἄλλη». Ἦταν τό δεύτερο ΟΧΙ τοῦ Χρυσάνθου.

Ὑπῆρξε στή συνέχεια ἄλλη ἀπαίτηση: Νά ὁρκίσει τή γερμανοπρόβλητη κυβέρνηση Τσολάκογλου. Καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπήντησε: «Δέν μπορῶ νά ὁρκίσω κυβέρνησιν προβληθεῖσαν ὑπό τοῦ ἐχθροῦ. Ἠμεῖς γνωρίζομεν ὅτι τάς Κυβερνήσεις ὁρίζει ὁ Λαός καί ὁ Βασιλεύς. Ἐδῶ τώρα οὔτε ὁ Λαός ἐψήφισεν τήν Κυβέρνησιν οὔτε ὁ Βασιλεύς τήν ὤρισεν». Ἦταν τό τρίτο ΟΧΙ τοῦ Χρυσάνθου.

Ἀντικαταστάθηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, ὁ ὁποῖος διεφύλαξε τά ἐθνικά συμφέροντα κατά τήν Κατοχή. Ὁ Χρύσανθος ἐκοιμήθη στίς 28.9.1949. Τό 1991 τά ὀστᾶ τοῦ μεταφέρθηκαν ἀπό τό Ἅ΄ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν στή Μονή Παναγίας Σουμελᾶ στό Βέρμιο.

Τά ΟΧΙ τοῦ ἐμψύχωσαν τήν ἀγωνιστικότητα τῶν Ἑλλήνων.

Κ.Χ. 22.10.2013