Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018

Κύριε, βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο Θέλημα Σου.


Των Πατέρων της Όπτινα

  Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω με ψυχική γαλήνη όλα όσα Θα μου φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο άγιο Θέλημα Σου.
  Στην κάθε ώρα αυτήs τηs ημέρας φώτιζέ με και δυνάμωνέ με για το κάθε τι.
  'Οποιεs ειδήσειs κι' αν λάβω στο διάστημα τηs σημερινήs ημέραs, δίδαξέ με, να τιs δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από το άγιο θέλημά Σου.
  Καθοδήγησε τιs σκέιψειs και τα συναισθήματά μου σε όλα τα έργα μου και τα λόγια μου. Σε όλεs τιs απρόοπτεs περιστάσειs μη με αφήσηs να ξεχάσω, ότι τα πάντα προέρχονται απο Σένα.
  Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε κάθε μέλοs τηs οικογενείαs μου με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύσω και στενοχωρήσω κανένα.
  Κύριε, δοs μου την δύναμη να υποφέρω τον κόπο και όλα τα γεγονότα τηs ημέραs αυτηs καθ' όλη την διάρκειά τηs.
  Καθοδήγησε την θέλησή μου και δίδαξέ με να προσεύχομαι να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ.