Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

Είπε γέροντας


Τώρα βλέπουμε τις αυξανόμενες κινήσεις και τα ρεύματα του πνεύματος του αντιχρίστου. Αλλά σύντομα θα μετατραπεί σε μια γρήγορη ροή, η οποία, τελικά, θα μετατραπεί σε έναν τεράστιο ωκεανό. Και όταν έρθει τελικά ο Αντίχριστος, πολλοί πρώην πιστοί θα τον χαιρετήσουν, επειδή οι καρδιές τους θα έχουν παρόμοιο πνεύμα!


Πηγή: Άπαντα Ορθοδοξίας