Τετάρτη 4 Απριλίου 2018

Δυναμικὴ παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης γιὰ τὰ νέα Θρησκευτικὰ


Ἀπὸ τὸ κρητικὸ τηλεοπτικὸ κανάλι «Κρήτη TV» μεταδόθηκε τὴν Κυριακὴ 11 Μαρτίου 2018 – μία ἑβδομάδα μετὰ τὸ συλλαλητήριο στὴν Ἀθήνα ἐνάντια στὰ νέα Θρησκευτικά – ἐκπομπὴ μὲ θέμα τὸν χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν, ὅπως αὐτὸς διαμορφώνεται μὲ τὰ νέα προγράμματα σπουδῶν καὶ τοὺς «Φακέλους Μαθήματος» ποὺ ἔχουν διανεμηθεῖ στοὺς μαθητὲς τῆς Πρωτοβάθμιας καὶ Δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης.

Στὴν τηλεοπτικὴ συζήτηση συμμετεῖχαν μεταξὺ ἄλλων καθηγητὲς Πανεπιστημίου διαφόρων εἰδικοτήτων, καθὼς καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος. Τὸ θέμα ἐξετάσθηκε ἀπὸ διάφορες πλευρές (θεολογική, νομική, κοινωνική, ψυχοπαιδαγωγική) καὶ ἐπισημάνθηκε ἡ ἀρνητικὴ ἐπίδραση ποὺ σὲ κάθε περίπτωση θὰ ἔχει ὁ χαρακτήρας τοῦ νέου μαθήματος στὰ παιδιά, μὲ τὴν πολύπλευρη σύγχυση ποὺ θὰ τοὺς δημιουργήσει, καθὼς μάλιστα στὶς ἡλικίες αὐτὲς διαμορφώνεται ἡ συνειδησιακή τους ταυτότητα. Εἶναι χαρακτηριστικὸ μάλιστα αὐτὸ ποὺ ἀνέφερε ἡ φοιτήτρια ποὺ συμμετεῖχε στὴν ἐκπομπή, ὅτι δηλαδὴ σὲ ἐρώτηση ποὺ ἀπευθύνθηκε σὲ παιδὶ Δημοτικοῦ σχετικὰ μὲ τὸ τί διδάσκονται γιὰ τὶς θρησκεῖες στὴν τάξη τους, αὐτὸ ἀπάντησε: «Ἐμᾶς δὲν μᾶς μαθαίνουν γιὰ θρησκεῖες, ἐμεῖς κάνουμε γιὰ τὸ Κοράνι»· καὶ ὅταν ἐξήγησαν στὸ παιδὶ ὅτι τὸ Κοράνι δὲν εἶναι τῶν Χριστιανῶν ἀλλὰ τῶν Μουσουλμάνων, αὐτὸ ἔμεινε ἔκπληκτο λέγοντας ὅτι αὐτὸ δὲν τὸ ἤξερε!!!

Τὶς πολὺ διαφωτιστικὲς ἐπιστημονικὲς ἐπισημάνσεις τῶν καλεσμένων στὴν ἐκ­πομπὴ τὶς ὑπογράμμισε μὲ τὴ δική του παρέμβαση ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος. Εἶπε σχετικὰ μεταξὺ ἄλλων: «Δὲν μισοῦμε κανέναν. Ἀλλὰ εἶναι ἄλλο πράγμα νὰ μαθαίνει κανεὶς ὅλες τὶς θρησκεῖες, καὶ ἄλλο νὰ μὴν ξέρει ὁ ἴδιος ποιὰ εἶναι ἡ δική του ἡ θρησκεία. Θεωρῶ λοιπὸν ὅτι εἶναι πάρα πολὺ σημαντικό, χωρὶς νὰ μισοῦμε, χωρὶς νὰ πολεμοῦμε, χωρὶς νὰ ἀπορρίπτουμε τίποτα καὶ κανέναν, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητο νὰ μάθουμε ἐμεῖς ποιοὶ εἴμαστε καὶ τί ἐμεῖς πιστεύουμε. Πολὺ περισσότερο τὰ παιδιά μας. (…) Πρέπει νὰ μὴν ἔχουμε μίσος, νὰ μὴν ἔχουμε πάθος, ἀλλὰ νὰ ὑποστηρίξουμε καὶ τὸν ἑαυτό μας καὶ τὴν παράδοσή μας καὶ τὴν πίστη μας καὶ τὴν Ἑλλάδα μας. Τὴν Ἑλλάδα μας δὲν μποροῦμε νὰ τὴν ἰσοπεδώσουμε».

Λόγια ξεκάθαρα. Λόγια ποὺ δίνουν θάρρος, κουράγιο, ἀνακούφιση σὲ ὅσους συν­εχίζουν νὰ ἀγωνίζονται – μάλιστα γονεῖς – προκειμένου νὰ μὴν ἐπέλθει ἐναντίον τῆς πατρίδος μας καὶ τῆς νέας γενιᾶς αὐτὸς ὁ τυφώνας ποὺ θὰ ἰσοπεδώσει τὰ πάντα. Λόγια ποὺ μᾶς κάνουν νὰ ἀναθαρροῦμε ὅτι ὁ λόγος τῆς ἀλήθειας γιὰ θέματα ποὺ ἅπτονται τῆς ἴδιας τῆς ταυτότητος καὶ ὑποστάσεώς μας συνεχίζει νὰ ὀρθοτομεῖται ἀπὸ χείλη ἀρχιερατικά.

Πηγή: Ο Σωτήρ