Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα Ἀθηνῶν: Δελτίο Τύπου Συλλαλητηρίου κατὰ τῶν νέων Θρησκευτικῶν [Ἀθήνα, 4 Μαρτίου 2018]

syllalithrio athhna gia thrhskeytika 2018 06

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τήν Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί ὁλοκληρώθηκε μέ εἰρηνική πορεία καί κατάθεση ψηφίσματος στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, μέ μεγάλη ἐπιτυχία ἀπό τά ὑπογράφοντα τό παρόν Δελτίο Σωματεῖα, Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας γιά τήν ἐφαρμογή τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν, ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2016 καί τῶν ἀντίστοιχων βιβλίων – Φακέλων τῶν Θρησκευτικῶν στά σχολεῖα τῆς Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης. Μέ τήν παλλαϊκή συμμετοχή κληρικῶν ὅλων τῶν βαθμῶν, μοναχῶν, ἐκπαιδευτικῶν, γονέων καί μαθητῶν διατρανώθηκε γιά ἀκόμη μία φορά καί μέ αὐτόν τόν ἀποφασιστικό τρόπο ἡ σθεναρή ἀντίδραση στή μεθοδευμένη ἀλλοίωση τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων ὀρθοδόξων μαθητῶν, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖται μέσῳ τῶν νέων Προγραμμάτων Σπουδῶν τῶν Θρησκευτικῶν καί τῶν βιβλίων τους.
Τό Συλλαλητήριο εἶχε εὐρεῖα ἀπήχηση ἦταν ἄρτια καί μεθοδικά ὀργανωμένο καί τά λεχθέντα τεκμηριώνονταν μέ θεολογικά καί παιδαγωγικά ἐπιχειρήματα, πού ἐξέφραζαν τόν τρόπο μαρτυρίας καί ὁμολογίας τῆς ὀρθόδοξης πίστεως, στοχεύοντας στήν ἄρση τῶν προβλημάτων πού ἔχουν προκύψει στό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν καί στούς μαθητές.