Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018

ΟΛΟΙ στὸ συλλαλητήριο γιὰ τὴ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! Νὰ μὴ λείψει ΚΑΝΕΙΣ! [Θεσσαλονίκη, Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018]