Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021

Πῶς διορθώνεται ὁ γάμος ποὺ δὲν πάει καλὰgamos 13

Γέροντας Σωφρόνιος ἔλεγε τότε στὸν (ἢ στὴν) σύζυγο:
– Ποιὸς φταίει γιὰ τὰ προβλήματα στὶς σχέσεις σας;
Ἀπάντηση: ἡ γυναίκα μου (ἢ ὁ ἄντρας μου)!
Γέροντας Σωφρόνιος: ἐσὺ δὲν φταῖς καθόλου;
Ἀπάντηση: φταίω κι ἐγώ, ἀλλὰ τὸ μεγάλος φταίξιμο εἶναι στὴν γυναίκα μου (ἢ στὸν ἄντρα μου)!
Γέροντας: πόσο τοῖς ἑκατὸ φταῖς ἐσὺ καὶ πόσο φταίει ἡ γυναίκα σου (ἢ ὁ ἄντρας σου);
Ἀπάντηση: 90% αὐτὴ (ἢ αὐτὸς) καὶ 10% ἐγώ!
Γέροντας: διόρθωσε ἐσὺ τὸ 10% ποὺ φταῖς καὶ τότε θὰ δεῖς ἂν θὰ παραμείνει τὸ 90% τῆς γυναίκας σου (ἢ τοῦ ἄντρα σου)!
Τόνιζε ὁ ἅγιος Γέροντας ὅτι βασικὸ στοιχεῖο γιὰ νὰ.... μπορέσει νὰ κρατηθεῖ σωστὰ ἡ σχέση μεταξύ των συζύγων εἶναι νὰ ἀναλαμβάνει ὁ καθένας τὶς δικές του εὐθύνες γιὰ τὰ τυχὸν σφάλματά του καὶ νὰ μὴν τὶς μεταθέτει ὅλες στὸν ἄλλον.

Πηγή: Ῥωμαίϊκο Ὁδοιπορικό