Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017

π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης: Ἐπιστρέφουμε τά βιβλία θρησκευτικῶν ὡς ἀπαράδεκτα