Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Ω Θεέ μου, φώτισέ μας


Ω Θεέ μου, φώτιζέ με
ν' αγαπώ τας αρετάς,
ω Θεέ, οδήγησέ με
εις τας πράξεις τας καλάς.
Δίδε μου, Θεέ, χαράν
και καρδίαν καθαράν.

* * *

Πατέρα, ρίξε σπλαγχνικά
στα πλάσματά σου μια ματιά,
κι' οδήγησέ μας την ψυχή
το δρόμο σου ν' ακολουθή.
 
* * *

Ω πανάγαθε Πλάστη του κόσμου,
δός μας πλούσιο το φως που ποθούμε,
σαν παιδιά σου μ' αγάπη να ζούμε
με ψυχή και ζωή καθαρή.

* * *

Φώτιζέ μας την ψυχή
στο καλό, στην αρετή,
δίνε μας από ψηλά
θάρρος, δύναμι, χαρά.

* * *

Δός μας δύναμι μεγάλη
για να βγούμε νικηταί
στον αγώνα της αλήθειας
που δεν σταματά ποτέ.

* * *

Κράτησέ μας ως το τέλος
στην αγάπη και στο φως σου
και μια μέρα χάρισέ μας
τον ολόφωτο ουρανό σου.