Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Ζητώντας από το Θεό


Στο ταξίδι για την Ιθάκη
η Πίστη ενδυναμώνει,
η Ελπίδα δίνει φτερά,
η Αγάπη πάντα κερδίζει.

Στο ταξίδι για την Ιθάκη
η Σοφία λαμπρύνει με θυσίες,
η Αρετή αποκτιέται με κόπο,
η Ουσία μας επιστρέφεται.

Στο ταξίδι για την Ιθάκη
η Αλήθεια ελευθερώνει,
η Ενατένιση πλουταίνει,
η Θέωση ταπεινώνει.

Καλόν αγώνα!