Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Ύμνοι Πεντηκοστής ψάλλουν οι μοναχές της Ορμύλιας