Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Τους λογισμούς τους διώχνει μόνο το όνομα του Ιησού