Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Γιατί Σε λύπησα καί Σέ λυπώ ακόμη


Γλυκύτατέ μου Ἰησοῦ Χριστέ,
Παντοδύναμε Θεέ.
Λυπήσου τόν δοῦλο Σου τόν πανάθλιο,
τόν αἰτοῦντα, τόν ἀνάξιο.

Ἐγώ πού κάθε λεπτό Σέ πληγώνω,
πού κάθε στιγμή Σέ σταυρώνω.
Δῶσε μου δύναμη τά πάθη μου ν’ ἀφήνω,
τόν ἐγωισμό μέ ταπείνωση νά σβήνω.

Δέξου τήν ρυπαρή ἀπ’ ἁμαρτίες μου ψυχή
μαζί μέ τούτη τή μικρή μου προσευχή.
Μέ τή θεία Σου Χάρη λάμπρυνέ την,
μέ τό ἄσβεστο φῶς Σου φώτισέ την.

Τώρα Σ’ εὐχαριστῶ γιά ὅλα, καί συγγνώμη
πού Σέ λύπησα καί Σέ λυπῶ ἀκόμη.

Λάκων, 6 Σεπτεμβρίου 2013