Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!!!


Χαίρε αυγή μυστικής ημέρας!
Χαίρε το άνθος της αφθαρσίας!
Χαίρε στοργή πάντα πόθον νικώσα!
Χαίρε η κλεις της Χριστού βασιλείας!
Χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων!
Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων!
Χαίρε η πύλη της σωτηρίας!
Χαίρε ακτίς νοητού ηλίου!
Χαίρε ψυχής της εμής σωτηρία!

ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ!!!