Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Σηκῶστε τό φλάμπουρο τῆς Ἐκκλησίας!

shmaies elladas byzantioy 01

T
ό παρόν σημείωμα θά μποροῦσε νά θεωρηθεῖ ἐκ περισσοῦ, ἐπειδή ὅλα, ὅσα θέλαμε νά ποῦμε σ᾽ αὐτό, τά λέγει πολύ καλύτερα καί μέ τό κύρος, πού ἔχει –φύσει καί θέσει– ὁ Σεβαστός Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Δοχειαρίου Ἁγίου Ὄρους Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος (ὑπογράφει ὡς Γρηγόριος Ἀρχιπελαγίτης).
 
Θά διαβάσετε στό τεῦχος αὐτό δύο θαρραλέα πρόσφατα κείμενά του. Τό ἕνα ὁμιλεῖ γιά τήν συντελουμένη προδοσία μέσῳ τῆς λαθρομετανάστευσης . Τό ἄλλο βάζει τόν δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παθολογίας, ἡ ὁποία ἔχει ὡς βασικό σύμπτωμά της τήν ἀφωνία καί ἀλαλία τῆς συντριπτικῆς –δυστυχῶς– πλειονοψηφίας τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας μας . Ὡς γνωστόν ὑπάρχουν λαμπρές ἐξαιρέσεις, οἱ ὁποῖες ὅμως ἁπλῶς ἐπιβεβαιώνουν τόν κανόνα.
Μακάρι νά βρεθοῦν καί ἄλλοι ἐπώνυμοι μέ καλή «τρέλλα», ὅπως ὁ Ἡγούμενος τοῦ Δοχειαρίου, οἱ ὁποῖοι θά τολμήσουν νά βροντοφωνάξουν αὐτά, πού πολλοί ψιθυρίζουν στίς κατ᾽ ἰδίαν συζητήσεις, ἀλλά μέχρις ἐκεῖ.
Τό βασικό θέμα, μέ τό ὁποῖο καταπιάνεται αὐτή ἡ Παρακαταθήκη εἶναι τό «νέο φροῦτο» τῆς «Θεματικῆς Ἑβδομάδας», τό ὁποῖο μᾶς σερβίρει τό Ὑπουργεῖο Ἀναιδείας καί Ἀηδίας. Ἔτσι θά ταίριαζε νά ὀνομασθεῖ, καί ὄχι Παιδείας, ἀφοῦ ἔφθασε νά διαφημίζει τήν βδελυκτή ὁμοφυλοφιλία στά παιδάκια μας τοῦ Γυμνασίου!
Ἡ «Θεματική» (ἤ καλύτερα Ἐμετική Ἑβδομάδα ) θά γίνει ὁπωσδήποτε (!) καί ἡ παρακολούθησή της ἀπό τούς μαθητές θά εἶναι ὑποχρεωτική, δήλωσε πρός ἐκφοβισμό ὁ «μειλίχιος» ὑπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ὁ ὁποῖος γκρεμίζει πιό ἀποτελεσματικά ἀπό τόν «ἐπιθετικό» Νίκο Φίλη. Παρά τίς ἀντιδράσεις ἀπό γονεῖς καί καθηγητές, ὁ ὑπουργός «δέν κάνει πίσω».

Σημασία ἔχει καί ἡ σημειολογία καί ἡ χρονική συγκυρία. Ὁ κ. «μειλίχιος» λίγες ἡμέρες πρίν ἀποφανθεῖ ὅτι ἡ παρακολούθηση τῆς ἐμετικῆς ἑβδομάδας εἶναι ὑποχρεωτική, εἶχε πεῖ ὅτι ἡ παρουσία τῶν μαθητῶν γιά τή σχολική ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν δέν εἶναι ὑποχρεωτική.

Ὁ κ. «μειλίχιος» μάλιστα ἔστειλε καί ἐπιστολή στήν Ἱερά Σύνοδο, γιά νά πεῖ στούς Ἀρχιερεῖς ὅτι κακῶς κάποιοι ‒μεταξύ αὐτῶν καί ἐπίσκοποι (ἄξιοι τῆς ἀποστολῆς των, συμπληρώνουμε ἐμεῖς)‒ θορυβήθηκαν μέ τήν «θεματική ἑβδομάδα», ἡ ὁποία δέν θά ἔχει τίποτε κακό.

Καί ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀντί νά τοῦ ἐπιστρέψει ὡς ἀπαράδεκτο τό ἔγγραφο, τό προώθησε σέ ὅλους τούς ἀρχιερεῖς, πρός ἐνημέρωσίν τους!

Οἱ ἀποδομητές, πού ἔχουμε τώρα στό κεφάλι μας, καί οἱ ἄλλοι, πού εἴχαμε πρίν ἀπ᾽ αὐτούς, γνωρίζουν τήν τεράστια δύναμη, πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία, ἄν θελήσει νά κουνήσει τό δακτυλάκι της. Μόνο πού ὁ γίγαντας μᾶλλον κοιμᾶται!

Ἐάν ἡ Σύνοδος σιωπήσει ‒ὅπως καί σιωπᾶ ὡς σῶμα, μέχρι στιγμῆς‒ καί δέν ἀντιδράσει δυναμικά στό ἐπαπειλούμενο ἔγκλημα τῆς ἐξωθήσεως τῶν παιδιῶν μας στή διαφθορά καί στή διαστροφή ‒μέ προαγωγό τήν ἴδια τήν Πολιτεία (!)‒ τότε πότε θά ἀντιδράσει;

Θά ρωτήσει κανείς: «Πῶς νά ἀντιδράσει;» Ἀπαντοῦμε: Ὑπάρχουν πολλοί τρόποι. Ἕνας εἶναι νά καταστήσει σαφές ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν κυβέρνηση ὅτι θά σταματήσει κάθε ἐπικοινωνία μέ τόν ὑπουργό Γαβρόγλου καί τήν κυβέρνηση, ἄν ἐπιμείνουν σ᾽ αὐτά τά «ρεζιλίκια».

Οἱ γκρεμιστάδες, πού ἔχουμε ἀπέναντί μας, δοκιμάζουν τίς ἀντοχές μας. Ἐάν ἐμεῖς εἴμαστε ψοφοδεεῖς, αὐτοί ἀποθρασύνονται καί προχωροῦν. Ἡ ὁμοφυλοφιλική κοινότητα συνεχάρη τόν ὑπουργό γιά τήν πρωτουβουλία του αὐτή (24.1.2017) καί παράλληλα ζήτησε νά ἐνταχθεῖ στό σχολικό πρόγραμμα ἡ ἐνημέρωση γιά τίς «ἔμφυλες [καλύτερα ἔκφυλες] ταυτότητες» καί γιά τήν «ἀποδόμηση τῶν ἔμφυλων στερεοτύπων». Δηλαδή ὄχι μία ἑβδομάδα στό Γυμνάσιο ἀλλά ὅλο τόν χρόνο καί στό Δημοτικό καί στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο. Καί γιά ὅσους δέν ἔχουν καταλάβει, τά «ἔμφυλα στερεότυπα», πού πρέπει νά ἀποδομηθοῦν (γκρεμισθοῦν), εἶναι ἡ ἀντίληψη τῶν φυσιολογικῶν ἀνθρώ-πων, ὅτι οἰκογένεια σημαίνει: ἄνδρας, γυναίκα καί παιδιά. Αὐτό πρέπει νά γκρεμισθεῖ καί νά υἱοθετηθεῖ ἡ ἄποψη ὅτι οἰκογένεια εἶναι καί δύο γυναῖκες (λεσβίες) μαζί ἤ δύο ἄνδρες (ὁμοφυλόφιλοι) μαζί! Δηλαδή, πλήρης ἀνατροπή τῆς ἀν-θρώπινης φυσιολογίας καί ὀντολογίας.
Μάλιστα ἡ ἑπόμενη νομοθετική ρύθμι-ση θά εἶναι, αὐτοί καί αὐτές νά μποροῦν νά υἱοθετοῦν καί παιδιά, τά ὁποῖα θά εἶναι καί τά μεγάλα θύματα.

Τά ζαγάρια ὅταν τά σκιάξεις κάνουν πίσω, διαφορετικά ‒ἄν τά φοβηθεῖς‒ σέ παίρνουν φαλάγγι.
Ζητῆστε ἐγγράφως καί μέ ἐπιμονή τήν ἀπαλλαγή τῶν παιδιῶν σας ἀπό τό «μάθημα» διαφήμισης τοῦ «κουσουριοῦ» , ὅπως τό ἔλεγε καί ὁ μακαρίτης Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Ταράξτε τους στίς μηνύσεις· χρησιμοποιῆστε κάθε νόμιμο μέσο. Στεῖλτε τους καί τό μήνυμα τοῦ «μαυρίσματος» στίς προσεχεῖς ἐκλογές. Αὐτό τό τελευταῖο θά εἶναι ἴσως καί τό πιό ἀποτελεσματικό γιά τούς σημερινούς, χθεσινούς καί αὐρια-νούς «σωτῆρες» μας, πού συνευδοκοῦν μέ τά σημερινά ρεζιλίκια ἤ «ποιοῦν τήν νῆσσαν», γιά νά τά συνεχίσουν καί αὐτοί, ὅταν πάρουν στά χέρια τους τήν ἐξουσία.


Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πηγή: (Περιοδικό «Παρακαταθήκη» τεύχος 112), Τράπεζα Ιδεών