Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Λόγος περί ησυχίας


...
 

Όσοι λοιπόν πηγαίνουν στον κόσμο πριν ολοκληρωθούν, πηγαίνουν με το θέλημα το δικό τους και όχι με το θέλημα του Θεού. Ο Θεός μάλιστα λέει γι” αυτούς: «Εγώ μεν ουκ απέστελον αυτούς, αυτοί δέ αφ” εαυτών έτρεχον» (πρβλ. Ιερεμ. κα” 23). Γι” αυτό δεν μπορούν ούτε τον εαυτό τους να προφυλάξουν, ούτε άλλη ψυχή να οικοδομήσουν.
 

Όσοι όμως στέλνονται από τον Θεό, δεν θέλουν βέβαια να χωρισθούν από την ησυχία, αφού γνωρίζουν ότι μ” αυτήν απέκτησαν τις θεϊκές δυνάμεις. Αναλαμβάνουν όμως την οικοδομή των ανθρώπων, για να μη παρακούσουν στον Δημιουργό.Σας φανέρωσα τους καρπούς της ησυχίας, τους οποίους αποδέχεται ο Θεός. Τώρα λοιπόν πού μάθατε την βοήθεια και την άξια της, προσπαθήστε να την οικειοποιηθείτε. Οι περισσότεροι μοναχοί δεν την απέκτησαν. Έζησαν μέσα στον κόσμο και γι” αυτό, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τις επιθυμίες τους. 


Δεν θέλησαν να κοπιάσουν και ν” αποφύγουν την κοσμική σύγχυση, αλλά παρέμειναν μεταξύ των ανθρώπων, δημιουργώντας περισπασμούς. Για τον λόγο αυτό δεν δοκίμασαν την γλυκύτητα του Θεού, ούτε αξιώθηκαν να κατοικήσει μέσα τους η θεϊκή δύναμις και να τους χαρίσει την μακαριά απόλαυση. 

Δεν κατοικεί μέσα τους η θεϊκή δύναμις, γιατί καταγίνονται με κοσμικές υποθέσεις και απασχολούνται με τα πάθη της ψυχής, με τους κοσμικούς επαίνους και τις επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου.Ο Θεός μας γνώρισε τα μέλλοντα από τώρα. Παίρνετε δύναμη λοιπόν στους αγώνες σας. Διότι όσοι αποφεύγουν την ησυχία, δεν μπορούν να κυριαρχήσουν στις επιθυμίες τους, ούτε να νικήσουν σε πνευματικές μάχες. Δεν έχουν μέσα τους την θεϊκή δύναμη, διότι αυτή δεν κατοικεί σε ψυχές υποδουλωμένες στα πάθη. Εσείς όμως αγωνισθείτε να νικήσετε τα πάθη και η χάρις του Θεού θα έλθει μόνη της μέσα σας. Πηγή: (Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Αββά Αμνωνά - Επιμέλεια υπό του Ιερομονάχου π. Σιλουανού), Ι.Ν. Παντανάσσης