Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021

Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα...


Αγιος Παϊσιος

Στην εποχή μας, δυστυχώς η εμπιστοσύνη στη λογική κλόνισε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές με αμφιβολίες.
Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική.


Πηγή: Αγάπη εν Χριστώ