Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013

Σὲ μιὰ μητέρα γιὰ τὶς «βασίλισσες τῆς ὀμορφιᾶς»


Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

Μοῦ ἀναγγέλλετε μὲ ἀλόγιστη χαρὰ ὅτι ἡ κόρη σᾶς ἐκλέχθηκε «βασίλισσα ὀμορφιᾶς». Λὲς καὶ περιμένετε κι ἐγὼ νὰ σᾶς συγχαρῶ . Γιὰ ἐμένα εἶναι ντροπὴ νὰ γράφω γιὰ αὐτό, καὶ ἀντὶ γιὰ συγχαρητήρια σας δηλώνω βαθιὰ συλλυπητήρια.

Δὲν ξέρω γιατί λέτε ἀκόμα στὸ γράμμα: «Τὴν κόρη μου ὡς μορφωμένη κοπέλα αὐτὸ τὴν κολακεύει πολύ». Διότι τί νὰ λεχθεῖ περὶ μορφωμένων καὶ ἀμόρφωτων στὶς μέρες μας; Μεταξὺ πολυάριθμων σύγχρονων κρίσεων ἡ κρίση τῆς μόρφωσης εἶναι μία ἀπὸ τὶς κυριότερες.

Ποιὸς ξέρει, ἐὰν μπορεῖ νὰ ὀνομαστεῖ μορφωμένη μία κυρία τῆς πόλης μπροστὰ στὴ ντροπαλὴ βοσκοπούλα τοῦ βουνοῦ! Σ’ αὐτὸ ποτὲ δὲν θὰ ὑπάρχει συμφωνία μέχρι νὰ ἐπιστρέψουμε στὴ λαϊκὴ ἔννοια τῆς μόρφωσης , καὶ νὰ ὁμολογήσουμε, σὲ ἁρμονία μὲ τὴ λαϊκὴ πεποίθηση , ὅτι μορφωμένος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔχει καθαρὴ παρειά. Καὶ ὅποιος δὲν ἔχει καθαρὴ παρειά, δὲν εἶναι μορφωμένος, ὅπου καὶ νὰ ζεῖ, ὅποια θέση καὶ νὰ κατέχει καὶ ὅση γνώση καὶ νὰ ἔχει στὸ κεφάλι του.

Στὰ δικά μας χωριὰ στὴ Σουμάδα τὰ περὶ ὀμορφιᾶς ψιθυρίζονταν ἐνῶ τὰ περὶ χαρακτήρα λέγονταν δυνατά. Τοῦτο βασιζόταν στὴ βαθιὰ λαϊκὴ γνώση, ὅτι ἡ ὀμορφιὰ εἶναι κάτι ἐφήμερο καὶ ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ἐνῶ ὁ χαρακτήρας μόνιμος καὶ ἐξαρτημένος ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. Ξέρετε τὸ λαϊκὸ ποίημα περὶ τῆς κόρης Μίλιτσα; Πόσο ὡραία ἀπάντησε σὲ κάποιους κόλακες:
Δὲν εἶμαι νεράιδα γιὰ νὰ πετῶ στὰ σύννεφα
Ἀλλὰ κόρη γιὰ νὰ κοιτῶ μπροστά μου!

Ἡ ἐκλογὴ τῶν «βασιλισσῶν ὀμορφιᾶς» εἶναι ἔθιμο μόδας τῶν ἀρχαίων Λατίνων λαῶν. Στὴν πραγματικότητα αὐτὸ εἶναι μόνο μία ἐπιδέξια καλυμμένη ἀγοραπωλησία λευκῆς σαρκός. Ἔχετε παρακολουθήσει τὴ μοίρα πολλῶν «βασιλισσῶν ὀμορφιᾶς» στὴν Εὐρώπη; Πόσο φρικτό! Ἐλεύθεροι γάμοι, ἐξώγαμα παιδιὰ –κακόμοιρα παιδιά!- θορυβώδεις δίκες γάμων, αὐτοκτονίες. Νὰ ἡ στήλη στὴν ὁποία συνήθως γράφονται οἱ «βασίλισσες ὀμορφιᾶς»! Ὅσο γιὰ τὴν κόρη σας… καλύτερα νὰ τῆς εἴχατε δώσει νὰ διαβάσει τὴ σημείωση περὶ τοῦ ἡρωικοῦ θανάτου τοῦ πατέρα της στὸ βουνὸ Τσὲρ παρὰ ποὺ τὴ βγάλατε στὴν παρδαλὴ καὶ ἐπικίνδυνη πασαρέλα. Ποιὸς μπορεῖ νὰ σᾶς ἐγγυηθεῖ, ὅτι ἡ μεγάλη σας χαρὰ δὲν θὰ μετατραπεῖ σύντομα σὲ ἀνείπωτη λύπη καὶ σὲ ντροπή, ντροπὴ ποὺ θὰ κλειδώνεστε στὸ δωμάτιο καὶ θὰ κρύβετε τὸ πρόσωπο μὲ τὰ χέρια σας ἀπὸ τὸ φλογερὸ ἥλιο; Θὰ ξέρετε ὅτι ἡ γειτονιὰ μοχθηρὰ χλευάζει , καὶ τοῦτο ἀκόμα περισσότερο θὰ σᾶς σπαράζει τὴν καρδιά.

Ἀπ’ ὅλους τους πειρασμοὺς ποὺ ὁ ἄνθρωπος ἔχει νὰ νικήσει ἐπάνω στὸν ἑαυτό του, ἡ ὀμορφιὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ὁ πιὸ ἀκαταμάχητος πειρασμός. Σ’ αὐτὴν ἄντεξαν ἡ ἁγία Αἰκατερίνη καὶ ἡ Βαρβάρα καὶ ἡ Ἀναστασία καὶ ἡ Παρασκευὴ καὶ πολλὲς ἄλλες, οἱ ὁποῖες γνώρισαν μέσα τους μία ἀνώτερη ὀμορφιὰ ἀπὸ ἐκείνη τὴν ἐξωτερική. Ἀλλὰ θὰ μπορέσει νὰ ἀντέξει ἡ κόρη σας, ἡ ὁποία δὲν ἔχει κάποιες δυνατὲς πνευματικὲς ἐμπειρίες καὶ ἡ ὁποία ἐκτὸς ἀπ’ αὐτὸ βγῆκε ἑκούσια στὴν πασαρέλα τῆς ὀμορφιᾶς; Νὰ δώσει ὁ δυνατὸς Θεός! Ὅμως ἡ ὀμορφιὰ ὅπως καὶ ὁ πλοῦτος – ἀκόμα περισσότερο ἀπὸ τὸν πλοῦτο- ὁδηγεῖ στὴν ὑπερηφάνεια καὶ ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι γλίστρημα ἀπὸ τὸ ὁποῖο εἶναι ἀναπόφευκτό το πέσιμο στὴν κολασμένη ἄβυσσο.

Οἱ Ἀμερικάνοι ἔμποροι ταινιῶν ἰσχυρίστηκαν ἐντελῶς αὐθαίρετα , ἀπὸ τὸ κεφάλι τους- καὶ γιὰ ἐμπορικοὺς λόγους- ὅτι ὁ προδότης Ἰούδας ἦταν ὁ πιὸ ὄμορφος ἀπὸ τοὺς δώδεκα ἀποστόλους. Τοῦτο βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδειχτεῖ μὲ τίποτα στὸν κόσμο ἐκτὸς ἴσως μόνον μὲ τὸ τέλος τοῦ Ἰούδα. Ὅπως ἔχετε ὁπωσδήποτε ἀκούσει καὶ διαβάσει, τὸ τέλος τοῦ ἦταν παρόμοιο μὲ τὸ τέλος κάποιων μοντέρνων «βασιλισσῶν» καὶ «βασιλιάδων» τῆς ὀμορφιᾶς. Τοῦτος ὁ «ὄμορφος» Ἰούδας ἐφόσον πρόδωσε τὸν Υἱὸ τοῦ Θεοῦ κατέβηκε στὸ ποτάμι καὶ κρεμάστηκε.

Ὅποιος πάει μακρινὸ περίπατο μὲ τὸν διάβολο δύσκολα ἐπιστρέφει στὸν ὀρθὸ δρόμο. Τί νὰ σᾶς συμβουλέψω; Παντρέψτε τὴν κόρη σᾶς ὅσο πιὸ γρήγορα γίνεται καὶ ἃς πάρει σύζυγο μὲ ἕνα ταπεινὸ ἐπάγγελμα. Κάποιον φούρναρη ἢ ἐλεγκτὴ εἰσιτηρίων. Βέβαια, ἐὰν αὐτοὶ οἱ τίμιοι ἄνθρωποι ἀποφασίσουν νὰ δεχτοῦν ἐπάνω τους τέτοια εὐθύνη. Ἔτσι μπορεῖτε νὰ ἐλπίζετε, ὅτι θὰ ζήσετε χαρὲς μὲ τὰ νόμιμα ἐγγόνια σας καὶ θὰ εὐχαριστεῖτε τὸν Θεό. Κατὰ τὴν παντοδυναμία Τοῦ ὁ Δημιουργὸς μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ μὴν πέσει στὸ γλιστερὸ δρόμο, πρὸς τὸν ὁποῖο κατὰ τὴν ἀδυναμία τοῦ εἶχε κατευθυνθεῖ. Ἃς εἶναι Ἐκεῖνος βοήθεια σὲ σᾶς καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ ἐσεῖς ἀγαπᾶτε περισσότερο στὸν κόσμο- τὰ παιδιά σας!

Πηγή: «ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ Δρόμος δίχως Θεὸ δὲν ἀντέχεται… ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Ἃ΄» Ἐκδόσεις «ἐν πλῶ» σέλ. 263-265, Ἁγιορείτικο Βῆμα