Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Δός ημίν Άγγελον φωτεινόν


«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια και ἡ ζωή, δός ημίν Άγγελον φωτεινόν, ίνα πορεύηται έμπροσθεν ημών, ρυόμενος ημάς, ή εν νυκτί ή εν ημέρα, από παντός κακού και ίνα πνεύματι Θεού αγόμενοι, τρέχωμεν καλώς και μη εις κενόν κοπιώμεν…»

Πηγή: Από το Ευχολόγιο, «Προς την Νίκην» Νοέμβριος 2009